Apple utökar sin 30% avgift på annonsköp via iOS-enheter för Facebook och Instagram globalt från den 1 juli. Denna förändring kan påverka digitala annonskostnader och strategier för företag i alla storlekar, vilket kan kräva omallokering av budgeten för mobilannonsering.

Avgiften gäller annonsköp via iOS-appar men kan undvikas genom att använda webbläsare på datorer. EU-regulatorer och en amerikansk domare har kritiserat Apples avgiftsstruktur, som Meta kallar ”antikonkurentiell”. Apple försvarar sin rätt att ta betalt för tillgång till sin plattform.

För mer information, läs vidare här.